مرور برچسب

مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج:آیا ازدواج بدون مشاوره خطرناک است؟رابطه زناشویی

مشاوره ازدواج : آیا ازدواج بدون مشاوره خطرناک است؟ رابطه زناشویی از مهمترین رابطه های انسان در زندگی اوست رابطه زناشویی مهمترین رابطه انسان در تمام عمر است. در درون رابطه زناشویی کودکان به دنیا آمده و تربیت می شوند. در رابطه زناشویی زوجین…