مهندس محمد اربعی پور

تحصیلات:

فوق لیسانس برق صنعتی

پیام مدیر عامل:

همگان نیک می دانیم که سلامتی نعمتی بی بدیل است و ما ناگزیریم که در حین شکرگزاری، از این نعمت مراقبت نماییم. امروزه دانش سلامتی مردم با توجه به توسعه ارتباطات و ابزار های ارتباطی بیشتر شده است به نحوی که اهمیت رسیدگی و مراقبت از سلامتی بین مردم بیشتر به چشم می خورد.

در چنین فضایی و با چنین حس اهمیتی بنده از حوزه ی IT وارد حوزه ی سلامت شده و از ابتدا امیدوار بودم و هستم که سهمی هر چند اندک در ارتقای سلامتی مردم شهرم و شاید کشورم ایفا نمایم.

مجموعه کوروش تمام مساعی خود را بکار خواهد بست تا ضمن توجه به پایداری در منابع و ارتقای کمی از توسعه کیفی غافل نماند؛ در این این مرکز همه دست به دست هم داده ایم تا خدماتی ارائه دهیم که نیاز مردم بوده و با کیفیت ترین باشد.

 

دکتر سید هادی حسینی

تحصیلات:

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پیام قائم مقام :

استان البرز علی رغم اینکه در همسایگی پایتخت واقع شده است، متاسفانه از کمبود فضاهای بهداشتی و درمانی در رنج است.

کلانشهر کرج با بیش از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ نفر جمعیت نیازمند افزودن  حداقل۳۰۰۰ تخت بیمارستانی و به همان نسبت فضا های کلینیکی و پاراکلینیکی می باشد.

با این احساس نیاز پیش گفت، مجموعه ی شبانه روزی کوروش پس از نیازسنجی میان مردم، اقدام به راه اندازی بخش هایی نموده است که ارتقای کیفی این بخش ها نیز جزء اولویت های اصلی می باشد.

این مرکز در نظر دارد، در گام اول با ایجاد فضای های کلینیکی و درگام های بعدی با ایجاد فضای کامل پاراکلینیکی و احداث بیمارستان بخشی از این کمبود ها را جبران نموده و سهمی هر چند اندک در حفظ، بازگشت و ارتقای سلامتی مردم داشته باشد.

 

قائم مقام مسئول فنی مرکز

خانم دکتر یلدا فرید نیک

مسئول فنی مرکز

’آقای دکتر علیرضا رضایی

مهندس محمد اربعی پور

رئیس هیئت مدیره

دکتر سید هادی حسینی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محرم صمدی

عضو هیئت مدیره