تماس با ما

آدرس درمانگاه شبانه روزی کوروش:

کرج، قلمستان، بلوار ذوب آهن(امام زاده حسن) بلوار هفتم تیر، پلاک ۳۷۴،طبقه اول واحد غربی درمانگاه شبانه روزی کوروش

شماره های تماس:

۰۲۶-۳۲۸۰۰۲۸۱

۰۲۶-۳۲۸۲۰۷۹۴