مرور رده

سبک زندگی سالم

دندانپزشکی شبانه روزی کرج کوروش

دندانپزشکی شبانه روزی کرج کوروش بخش دندانپزشکی شبانه روزی کرج کوروش یک ماه پس از شروع فعالیت بخش اورژانش در آبان ماه 1395 راه اندازی گردید. در سه ماهه ابتدای فعالیت، بخش عمومی دندانپزشکی با 2 یونیت فعال بود که با توجه به استقبال بیماران…